Nedeľa 30. mája 2010

Čo odo mňa vlastne Boh chce?
Jiří Hanák

Jiří Hanák, člen správnej rady nadačného fondu Nehemia spojil vo svojom vystúpení niekoľko misijných príbehov z oblastí, kde Nehemia pôsobí + na záver kázeň na text z proroka Micheáša.

Pri počúvaní nahrávky je dobré preklikávať si aj prezentáciu, a tak sledovať niť príbehu.

Pridaj komentár