Nedeľa 9. februára 2014

Ďalšiu februárovú nedeľu sme privítali  hosťa z Bratislavy. Bol ním Radoslav Krúpa, ktorý nám poslúžil Božím slovom. Téma jeho kázne bola „Ako napodoňovať Boha“ a podkladom bol text z listu Efežanom 5:1-2.

Záznam kázne si môžete vypočuť tu:

Pridaj komentár