Nedeľa 16. februára 2014

Ďalšiu februárovú nedeľu sme pokračovali témou o učeníctve. Téma kázne bola Evanjelizácia a učeníctvo. Kázal Tomáš Bachmayer a podkladom bol text z Evanjelia podľa Matúša 28:18-20.

Záznam kázne si môžete vypočuť tu:

Súčasťou kázne bola aj prezentácia:

Pridaj komentár