Milan Mitana
Ži obyčajnú vieru v Otca, Syna a Ducha

Počas sviatku Letnic nám výkladom Božieho slova poslúžil Milan Mitana. Svoju kázeň nazval Ži obyčajnú vieru v Otca, Syna a Ducha. Text 1. Tes 4, 9-12