Milan Mitana
Čím je pre nás jedenie a pitie?!

Prvú júnovú nedeľu nám krátkym príhovorom poslúžil Milan Mitana. Príhovor nazval Čím je pre nás jedenie a pitie?!  Text: Kazateľ 1,1-2 a Kazateľ 2, 24-25