Milan Mitana
O svetle a tme

Ďalšie pokračovanie kázní o evanjeliu podľa Jána sa nieslo zamyslením nad 9. kapitolou. Kázal Milan Mitana. Kázeň nazval O svetle a tme.