Juraj Kohút
Nové narodenie, viera

V séria kázní o Jánovom evanjeliu sme pokračovali 3. kapitolou. Kázal Juraj Kohút s názvom kázne Nové narodenie, viera (+ soteriológia v Jánovi).