Milan Mitana
1. misijná cesta apoštola Pavla

Naše spoločné uvažovanie nad osobou a pôsobením apoštola Pavla pokračovalo aj ďalšou kázňou. Kázal Milan Mitana, ktorý nás previedol 1. misijnou cestou tohto apoštola.