Juraj Kohút
Podobenstvo o večeri

Poslednú februárovú nedeľu sme privítali hosťa z Trnavy, Juraja Kohúta ml, ktorý kázal na tému Poslednej Večere. Text, nad ktorým sme premýšľali, je zapísaný v Lk. 14:7-24.