Marek Markuš
O pútnickej múdrosti

Poslednú novembrovú nedeľu sme privítali hosťa Mareka Markuša. Názov jeho kázne bol O pútnickej múdrosti.