Juraj Kohút
Hľadajte blahobyt krajiny, do ktorej som vás dal poslať

Tretiu nedeľu v novembri sme sa zamýšľali nad textom z Jer. 29:1-14. Kázal Juraj Kohút a kázeň nazval Hľadajte blahobyt krajiny, do ktorej som vás dal poslať.