Petr Kučera
Abrahám a Sára

Pokračujeme v sérií rodinných vzťahov v Biblii. Kázal Petr Kučera a témou jeho kázne bola biblická dvojica Abrahám a Sára.