Peter Kozár
SPOLU – princípy komunity

Poslednú aprílovú nedeľu nám výkladom Božieho slova poslúžil Peter Kozár. Kázeň nazval SPOLU – princípy komunity.