Pavol Jurčo
O Duchu Svätom

Ďalšia téma v sérii O… bola časť O Duchu Svätom. Kázal Pavol Jurčo.