Oznam

V súvislosti s celospoločenskými opatreniami, ktoré majú spôsobiť spomalenie postupu koronavírusu, rušíme dve nasledovné bohoslužby, teda v nedeľu 15.3. a v nedeľu 22.3.. O tom, čo sa udeje následne vás budeme informovať. 
Vedenie zboru CB vo Svätom Jure

Program bohoslužieb na Marec 2020

Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A o 10:00 hod.:

Nedeľa 1.3. –  Komunita, ktorá fandí druhým (Nezabiješ!) – káže Monika Meltzerová

Nedeľa 8.3. – Miluj Boha, miluj ľudí a naplň poslanie – káže Gordon Volkman

Nedeľa 15.3. – Komunita a čas (Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!) – káže Jano Bán

Sobota 21.3. o 18:00 hod. – DOBRÁ DISKUSIA – Téma: Čaro príbehov a kníh pre deti (hostia: Monika Kompaníková, Miriam Halamíčková, Daniel Pastirčák; moderuje: Milan Mitana)

Nedeľa 22.3. – Komunita mužov a žien (Nescudzoložíš!) – káže Milan Mitana

Nedeľa 29.3. – Na ceste k Veľkej noci – káže Milan Mitana

Bližšie info u Milana Mitanu:

e-mail: mmitana83@gmail.com

tel. 0903-776563

Bohoslužba CB v Jure 8.12. nebude!

Upozornenie!

Najbližšiu nedeľu 8. decembra nebude bohoslužba CB vo Svätom Jure. Ako spoločenstvo sa zúčastníme na bohoslužbe CB v Bratislave na Cukrovej 4. Ide o špeciálnu bohoslužbu, na ktorej vystúpia deti z Cirkevnej základnej školy Narnia z Pezinka a z Bratislavy. Kázať bude Monika Mitanová. Srdečne pozývame. Začína sa na Cukrovej 4 o 10:00 hod..