Nedeľa 7. októbra 2018

Prvú nedeľu v októbri sme privítali hosťa Jozefa Sýkoru. Kázeň mala názov Zopár neromantických slov o láske.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím  na link nižšie.