Nedeľa 6. apríla 2014

Ďalšou kázňou zo série kázní z 1. listu Korintským bolo zamyslenie Milana Mitanu na tému „Keď Večera Pánova nie je Pánova“. Základ jeho kázne bol v 1. liste Korintským 11. kapitole.

Súčasťou kázne bola aj prezentácia:

Záznam kázne si možete vypočuť tu:

Pridaj komentár