Nedeľa 4. marca 2007

Boh, ktorý zomrel
Milan Mitana

Apoštol Pavol prichádza do Korintu s nasledovnou zvesťou: v ďalekej Palestíne žil človek, ktorý sa volal Ježiš a tento človek bol zároveň Bohom. Tento Bohočlovek zomrel na kríži a na tretí deň vstal zmŕtvych. Ak v Neho uveríte, budete mať večný život. Ak neuveríte, tak budete večne oddelený od Boha. Pre Korinťanov to muselo byť úplné bláznostvo. Veriť v nejakého Boha, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych. A že to je jediná cesta do večnosti…

Pridaj komentár