Nedeľa 30. marca 2008

Kresťanom od pondelka do soboty
Peter Synak

Prvá zo série aplikačných kázní. Skúste sa po vypočutí zamyslieť nad týmito otázkami: Ako som dnes pracoval v práci? Stála tá moja práca za to? Zaslúžil som si dnes svoju mzdu? Ako som sa správal ku svojim kolegom? Tak ako by som správal k svojim bratom a sestrám na nedeľnom zhromaždení?

Pridaj komentár