Nedeľa 23. marca 2014

Pokračovaním série zamyslení nad 1. Knihou Koritnským bola kázeň Petra Kozára na tému „Chrámom Ducha je naše telo“. Kázen bola založená na Pavlovych slovách zapísaných v 1. Kor. 6-12-20.

Záznam kázne si možete vypočuť tu:

Pridaj komentár