Nedeľa 19. januára 2014

Hosťujúcim kazateľom dnešnej januárovej nedele bol Tomaš Kriška s manželkou. Námetom kázne „Láska a úcta v manželstve“ bol text napísany v liste Efezským 5:21-33.

Záznam kázne si môžete vypočuť tu:

Pridaj komentár