Nedeľa 1. februára 2009

Sú vzťahy istotou?
David Phillips

Manželstvo, rodina, priateľstvo – rôzne oblasti, ktoré majú spoločný menovateľ – sú postavené na vzťahu, resp. vzťahoch. Je vzťah istotou, ktorú môžme mať v živote?

Príslovia 18:24

Pridaj komentár