Milan Mitana
Úvod do knihy Sudcov

Touto nedeľou sme začali novú sériu kázní. Budeme sa zamýšľať na biblickou knihou Sudcov. Úvod to tejto knihy nám priniesol Milan Mitana. Texty úvodu: Sd 2, 6-23 a Sd 21, 25