Milan Mitana
Úvod do Jánovho evanjelia

Touto nedeľou sme odštartovali sériu kázni, ktorou si priblížime evanjelium podľa Jána. Kázal Milan Mitana a kázeň nazval Úvod do Jánovho evanjelia.