Milan Mitana
Slávnosť krstu a prijímania nových členov zboru

Slávnosť krstu a prijímania nových členov zboru. Káže Milan Mitana.