Milan Mitana
Polovičaté ľudské srdce a Božie zľutovanie sa

V sérii o knihe Sudcov sme pokračovali ďalším zo starozákonných sudcov. Kázal Milan Mitana a kázeň nazval Polovičaté ľudské srdce a Božie zľutovanie sa. Zamýšľali sme sa nad textom zo Sd 10, 6-16.