Milan Mitana
Podobenstvo o márnotratnom synovi III

Prvú nedeľu tvárou v tvár, po obmedzeniach kvôli pandemii, sme pokračovali v serií o marnotratnom synovi. Kázal Milan Mitana.