Milan Mitana
Poďakovanie za úrody zeme

Pri príležitostí sviatku Vďakyvzdania kázal Milan Mitana. Tema kázne bola Poďakovanie za úrody zeme.