Milan Mitana
Novoročná bohoslužba

Na Nový rok sme sa na bohoslužbe zamýšľali nad uplynulým rokom. Kázal Milan Mitana na základe Žalmu 2.