Milan Mitana
Komunita pod Božím menom

V serií o komunite sme pokračovali aj kázňou Milana Mitanu, ktorú nazval Komunita pod Božím menom (Nebudeš brať meno Božie nadarmo).

Čítane texty: Ex 20,7    J 20,30-31