Milan Mitana
Komunita generácií

Aj ďalšia februárová nedeľa sa niesla pokračovaním série o komunite. Kázal Milan Mitana, a svoju kázeň nazval Komunita generácií (Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi).