MILAN MITANA
Jeremiaš

Naše prvé bohoslužby „tvárou tvár“ sa niesli úvahami nad textom z knihy Jeremiaš. Kázal Milan MItana na text Jer 31,31-34.