Milan Mitana
Doba, keď muž robil so ženou, čo uznal za vhodné

Kázňou Milana Mitanu sme ukončili sériu o Starozákonných sudcoch. Kázeň mala názov Doba, keď muž robil so ženou, čo uznal za vhodné. Text z Biblie Sd 19-21.