Milan Mitana
Čas prípravy

V sérií kázni o apoštolovi Pavlovi sme pokračovali aj dnešnú nedeľu. Kázal Milan Mitana a kázeň nazval Čas prípravy.