MILAN MITANA
Komunita mužov a žien

Ďalšou kázňou v serií kázní o Komunite bola aj táto. Kázal Milan Mitana a názom mala  Komunita mužov a žien (Nescudzoložíš).