Marek Markus
O priateľstve (alebo Vidieť tú istú pravdu.)

Prvú nedeľu po Veľkej noci nám kázal Marek Markus. Jeho zamyslenie nazval O priateľstve (alebo Vidieť tú istú pravdu.)