Letný režim

Od tejto nedele (1. 7. 2012) až do konca augusta budú bohoslužby v našom spoločenstve v tzv. letnom režime.

Teda každú nedeľu o 10:00 hod. sa stretávame na obvyklom mieste v Infocentre vo Svätom Jure, no nebudeme mať besiedku pre deti a kázeň. Budeme mať spoločné zamyslenia nad Božím slovom a tiež modlitby.

Na “letný spánok” sa odoberie aj táto webová stránka, ktorá ožije opäť s príchodom septembra.

Požehnané leto!

Pridaj komentár