Juraj Kohút
Bdelosť

Séria adventných pokračovala ďalšou cnosťou. V kázni Juraja Kohúta sme sa zamýšľali nad bdelosťou.