Hanka Bujňáková Buchalíková
Úprimnosť

V sérií tematických kázní sme sa zamerali na oblasť úprimnosti. Zamyslenie si pripravila Hanka Bujnáková Buchalíková.