Dominik Svitel
Samaritanka

Túto nedeľu kázal Dominik Svitel. Zamýšľali sme sa nad príbehom Samaritánky, zapísaný v Ev. podľa Jána v 4. kapitole.

https://www.scribd.com/presentation/647689042/Spolu-Po-Ve%C4%BEkej-Noci