David Kudroč
Ženy v Mojžišovom živote

Kázňou Dávida Kudroča sme ukončili spoločne uvažovanie nad vedľajšími biblickými postavami. Dávid nám priniesol pohlaď na Ženy v Mojžišovom živote.