Archív kategorií: Nedeľné bohoslužby

Nedeľa 11. novembra 2007

Skutočná duchovnosť čelí strachu
Rado Krupa

Na príklade zo starozmluvnej knihy Daniel môžme vidieť, ako sa postavili strachu traja Danielovi priatelia. Keď vedeli, za čím idú a Kto za nimi stojí, obstáli v ťažkej skúške akou bolo hodenie do ohnivej pece. Čo je pre teba v súčasnosti tvoja „ohnivá pec“? Akému strachu musíš čeliť?

Nedeľa 9. septembra 2007

Nikodém
David Kudroč

Keď prídem do autoservisu, potrebujem vymeniť len zopár súčiastok, aby moje auto mohlo fungovať ďalej. Blatník, káblik, filter alebo olej. Keď však prichádzam k Ježišovi, On nevymieňa len niektoré časti môjho života, On dáva úplne nový. Tak, ako to povedal farizejovi Nikodémovi…

Program v lete

V lete budeme mať taký voľnejší program. Bolo by super, keby si každý zobral na starosť jednu nedeľu a vymyslel obsah – krátke stíšenie pri Biblii, modlitby a diskusia na nejakú tému. Detská besiedka počas prázdnin nebude. Zatiaľ je obsadenosť nasledovná:

1. júl – Tomáš a Petra B.
8. júl – Milan M.
15. júl – Rado K.
22. júl – Petra V.
29. júl – Katka G.
5. august – Roman a Evka B.
12. august – Ivo a Miška S.
19. august – Tomáš a Petra B.
26. august – Anička B.

Ak môžete napíšte, ktorú nedeľu chcete do komentára.

Milan Mitana

Letné požehnanie

Dnes na posledných pravidelných bohoslužbách počas školského roka nám Roman udelil požehnanie na toto leto:

Nech nám žehná Všemohúci Boh
Nech nám dá prežiť leto plné pekných a príjemných chvíľ,
v ktorom načerpáme energiu do ďalších dní
Nech nás počas leta chráni pred úrazmi a chorobami
Nech nám dá múdrosť prežiť toto leto na Jeho chválu a Slávu.
Amen

Nedeľa 10. júna 2007

Tajomstvo trojjediného
Daniel Pastirčák

Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí: „V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, Otec vo je vo mne, vy vo mne a ja vo vás.“ Duch Svätý odkrýva, čo je tajomstvom Trojice. Tajomstvo jednoty, ktorá je zmyslom bytia. Je v Bohu a nás samých Boh do tejto jednoty pozýva.

Program v júni

Jún – mesiac príchodu leta

Nedeľné bohoslužby o 10:00 hod. v Infocentre na Prostrednej ulici:

  • 3.6. – Doug Meyerdirk: Evanjelium – dobrá správa pre manželstvo
  • 10.6. – Daniel Pastirčák: Tajomstvo trojjediného + Večera Pánova
  • 17.6. – Naša návšteva na bohoslužbách na Cukrovej
  • 24.6. – Milan Mitana: Vďakyvzdanie za uplynulý školský rok

Nedeľa 29. apríla 2007

Evanjelium – dobrá správa pre tých, čo stratili nádej
Rado Krupa

Viera, nádej, láska. Viera nám pomáha prijímať veci, ktoré nevidíme. Nádej nám dáva schopnosť hľadieť do budúcnosti. Láska – Boh je láska. Tieto tri veci sú nejakým spôsobom kľúčové v tom, čo žijeme. Evanjelium je dobrou správou pre tých, ktorí stratili tú schopnosť hľadieť do budúcnosti, teda pre tých, ktorí stratili už aj nádej.