Bohoslužby s ECAV

Naše pravidelné bohoslužby v priestoroch Infocentra sa túto nedeľu neuskutočnia. Kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave Daniel Pastirčák bude kázať na Službách Božích v nedeľu v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore vo Svätom Jure. Všetci ste srdečne pozvaní. Služby Božie začínajú o 9:30 hod.

Pridaj komentár