Ako by si charakterizoval, čo spája naše spoločenstvo?

Toto bola otázka, ktorá odznela v rámci modlitieb na minulých nedeľných bohoslužbách a tu je niekoľko odpovedí:

modlitba
milosť
viera
Hospodin
evanjelium
Jur
jednota
sľub
múr modlitieb
láska
sloboda
priateľstvo
múdrosť
rodina
Kristus
dary dávané
absolútna láska
radosť
komunita
Biblia
Ježiš
Boží ľud
Duch Svätý

Pridaj komentár