Nedeľa 10. júna 2018

Ďalšiu júnovú nedeľu sme privítali hosťa z Levic, Jara Tomašovského. Prerozprával biblický príbeh o Zacheovi spôsobom Poviem ti príbeh.

Záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na link nižšie.